026 351 7104
026 370 6440

Voor wie

Stichting 4 Your Care is een organisatie die residentiële en ambulante hulpverlening biedt. Stichting 4 Your Care richt zich in de begeleiding op jong volwassenen (18+) en volwassenen met een psychiatrische achtergrond en/of psychische problematiek. Maar ook ex-verslaafden en ex-gedetineerden kunnen bij ons terecht.

Cliënten

De achtergrond van onze cliënten kunnen zeer divers en uiteenlopend zijn, evenals de complexiteit. De nadruk binnen het begeleidingsproces van deze cliënten is daarom gericht op rehabilitatie.

Verwijzers

Voor verwijzers wil Stichting 4 Your Care een flexibele woonvoorziening zijn, die zorg op maat biedt en focust op de problematiek van de individuele cliënt. Verder houdt Stichting 4 Your Care nauw contact en hebben wij goede samenwerkingsafspraken met de verwijzers. Dit doen wij omdat Stichting 4 Your Care transparant werkt.

Een verwijzer aan het woord:

Stichting 4 Your Care is een instelling waar men de bewoners begeleidt vanuit een huiselijke sfeer. De organisatie is bereid mensen een kans te geven op basis van motivatie en niet op basis van historie. Er wordt gewerkt aan het vergroten van zelfstandigheid/zelfredzaamheid afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de bewoners.

De bevlogenheid van Lucia en haar team is duidelijk merkbaar aan de ontspannen sfeer binnen de instelling die van positieve invloed is op de bewoners.

Meerdere malen heeft een cliënt van ons gezegd dat ze voor zichzelf geen betere plek konden wensen.

De medewerkers van Stichting 4 Your Care zoeken met regelmaat contact om zaken te bespreken die spelen bij onze cliënten. Zo kunnen wij, indien nodig, anticiperen op deze signalen. Een prettige samenwerkingspartner dus.

Chapeau!

Prison Gate Office Arnhem
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering

Profielschets

Een profiel van een typische cliënt is iemand die gemotiveerd is om zijn leven weer op de rails te krijgen. Een cliënt die niet meer verslaafd is aan alcohol en/of drugs of een behandeltraject volgt. Een cliënt die bereid is te werken aan behandeling en/of een begeleidingsplan.

Meer weten over wat we nu precies doen?