026 351 7104
026 370 6440

Voor wie

Cliënten

Stichting 4 Your Care richt zich op de persoonlijke begeleiding van volwassenen met een complexe problematiek. Psychiatrische patiënten, mensen met psychische problemen, ex-verslaafden en ex-gedetineerden kunnen bij ons terecht. We zijn er juist voor mensen met meervoudige problemen die moeilijk bij andere instellingen een plaats kunnen vinden. We vinden dat iedereen een tweede of derde kans verdient.

Kenmerkend voor onze cliënten is dat ze gemotiveerd zijn om hun leven weer op de rails te krijgen. Ze zijn niet meer verslaafd aan alcohol of drugs of volgen in elk geval een behandeltraject. Onze bewoners zijn bereid actief te werken aan hun behandeling en begeleidingsplan.

Ieder mens is anders en daarom bieden we iedereen zorg op maat. We houden daarbij rekening met verschillende achtergronden, culturen en normen & waarden.

De tijd dat bewoners hier blijven verschilt van een half jaar tot een paar jaar. Samen met de wijkcoaches beoordelen wij of de bewoner toe is aan de volgende stap. Het uiteindelijke doel is wel om mensen weer een normaal bestaan te laten opbouwen. We zijn geen permanente verblijfsplaats.

Ik heb al zoveel meegemaakt in mijn leven. Ik ben al eerder op mezelf gaan wonen, maar ben toch weer teruggekomen, omdat ik meer structuur nodig had. Ik heb nu zoveel bereikt dat ik bijna weer normaal kan leven. In een eigen woning. En zonder terug te vallen een bewoner

Dankzij Stichting 4 Your Care heb ik stabiliteit in mijn leven, een warm gevoel en een plek om thuis te komen. een bewoner

Verwijzende instanties

Cliënten kunnen zich niet zelf aanmelden. De aanmelding verloopt via instanties die daarvoor zijn aangewezen. Voor de Stichting 4 Your Care is dat de gemeente Arnhem en negen omliggende gemeenten. De wijkcoaches zijn daarbij ons eerste aanspreekpunt. Daarnaast melden forensische instellingen en de reclassering uit het hele land nieuwe bewoners aan. Sinds 1 januari 2018 beschikken we over het predicaat 'forensisch kader'. Dit betekent dat we gegarandeerd gecontracteerde zorg kunnen aanbieden aan ex-gedetineerden.

We zijn een transparante en open organisatie. Cliënten hebben inzicht in hun eigen dossier en behandelplan. Verwijzers zijn altijd welkom om langs te komen of zelfs een dagdeel mee te draaien. We houden nauw contact en maken goede samenwerkingsafspraken. Om de paar maanden evalueren we samen hoe het gaat met een cliënt.

Stichting 4 Your Care is een instelling waar men de bewoners begeleidt vanuit een huiselijke sfeer. De organisatie is bereid mensen een kans te geven op basis van motivatie en niet op basis van historie. Er wordt gewerkt aan het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de bewoners. De bevlogenheid van Lucia en haar team is duidelijk merkbaar aan de ontspannen sfeer binnen de instelling die van positieve invloed is op de bewoners. Meerdere malen heeft een cliënt van ons gezegd dat ze voor zichzelf geen betere plek konden wensen. De medewerkers van Stichting 4 Your Care zoeken met regelmaat contact om zaken te bespreken die spelen bij onze cliënten. Zo kunnen wij, indien nodig, anticiperen op deze signalen. Een prettige samenwerkingspartner dus. Chapeau!
Prison Gate Office Arnhem
Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering

Wilt u meer weten over wat we doen?