026 351 7104
026 370 6440

Wat we bieden

Mensen met psychische problemen en een recent verslavings- of detentieverleden, hebben het vaak moeilijk om de draad weer op te pakken. Met onze kleinschalige woonvoorziening en 24-uurs opvang begeleiden wij hen stapsgewijs naar volledig zelfstandig wonen. Onze professionele begeleiders zorgen voor structuur, sociale contacten, psychische begeleiding en een zinvolle dagbesteding

Begeleiding: uitgaan van eigen kracht

Wij gaan uit van de kracht van de bewoners. Elke cliënt is anders en verdient een eigen aanpak. Samen bepalen we de doelen die een cliënt wil en ook kan behalen. Daarmee gaan we aan de slag. Omdat wij kleinschalig werken, kunnen we flexibel en snel reageren op wensen en behoeftes.

Laatst vroeg een bewoner of we van een lege ruimte geen sportlokaal konden maken. Ik heb hem gevraagd om uit te zoeken hoeveel het zou kosten om een basis sportruimte in te richten. Als hij dat heeft uitgezocht kan ik aan de stichting vragen of ze hiervoor geld willen vrijmaken. Op zo’n manier willen we bewoners activeren en motiveren. directeur Lucia Thakoersing

Structuur, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Dat is de kern van onze aanpak. We bieden onze bewoners structuur door te zorgen voor een rustige en veilige woonomgeving en een huiselijke sfeer. We hanteren duidelijke huisregels en houden een dagritme aan zodat niemand de hele dag in bed kan blijven liggen.

Het is goed dat iemand zegt wat ik wel en wat ik niet mag doen. Als ik te veel vrijheid krijg, gaat het mis. Ik heb discipline nodig. een bewoner

Om de zelfredzaamheid van de bewoners te bevorderen, wonen ze in een- of tweekamerappartement met een eigen keuken en badkamer. Die houden ze zelf schoon. Ze hebben de keuze om samen te eten, het eten op te halen of zelf te koken. Tijdens het eten of in de gezamenlijke ‘chill’-kamer kunnen ze hun sociale vaardigheden verbeteren. Bewoners organiseren uit zichzelf filmavonden of competities.

Het is hier leuker dan op de vorige locatie. Mijn woning is veel groter en ik heb een eigen keuken. Kan ik zelf nog eens een eitje bakken een bewoner

Onze cliënten krijgen ondersteuning bij dagelijkse dingen, zoals leren koken en computervaardigheden. Om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en de terugkeer naar het arbeidsproces te vereenvoudigen, helpen we ze extern een zinvolle dagbesteding te zoeken.

Het doel is om hen te leren zelfstandig te wonen en zich te redden in de buitenwereld. We bieden dit individueel aan maar ook in groepsverband. Als tussenstap naar volledig zelfstandig wonen, kunnen cliënten terecht in een van onze ambulante woningen. Zij kunnen dan rekenen op dezelfde begeleiders die ze op onze 24-uursopvang hadden.

Mocht het een cliënt niet in een keer lukken om begeleid of zelfstandig te wonen dan heeft hij of zij altijd de mogelijkheid om weer terug te keren.

Onze kerntaken

  • Het bieden van een 24-uurs woonvoorziening met begeleiding
  • Het versterken en aanleren van sociale vaardigheden
  • Het stimuleren en activeren van zelfredzaamheid
  • Het vergroten van de zelfstandigheid
  • Het bieden van ambulante begeleiding

We bieden onze bewoners geen psychische of gedragsbehandeling. Daartoe werken we wel intensief samen met psychologen en gedragsdeskundigen. We zitten eens in de paar maanden om tafel om te beoordelen of we op de goede weg zijn.

Ambulante of begeleid wonen: op weg naar volledig zelfstandig wonen

We bieden ook ambulante begeleiding bij cliënten thuis. We willen hiermee de structuur, zelfredzaamheid en zelfstandigheid verder vergroten. Daarnaast heeft de stichting een dochterbedrijf opgericht voor een begeleid zelfstandig wonen traject: Grow in Life (GiL). Vanuit het intensieve traject van de 24-uurs opvang van 4 Your Care kunnen cliënten dan eenvoudig doorstromen.

Grow in Life biedt zelfstandige woonruimtes met zorg op maat. We versterken de geleerde vaardigheden en scherpen ze zo nodig aan. Grow in Life is een woonvoorziening waar lotgenoten in hetzelfde pand verblijven, maar wel de vrijheid en zelfstandigheid genieten van een ‘normaal’ bestaan in de buitenwereld.

Resocialisatie: in acht stappen klaar voor een normaal bestaan

In het begeleidingstraject van 4 Your Care staat de terugkeer naar een gewoon leven voorop. We gaan daarbij uit van een gefaseerde en systematische aanpak. Wij hanteren een 8-fasenmodel. Stap voor stap begeleiden we de cliënt, zonder te hooggespannen verwachtingen. We gaan uit van de sterke punten van de cliënt en de mogelijkheden om deze te versterken.